K.V.R. Shinde Shikshan Sanstha's

Shivraj College of Pharmacy (D.Pharm. & B.Pharm.), Gadhinglaj

Affiliated To DBATU, Lonere(6965) & MSBTE Mumbai(2009)
Approved By PCI, New Delhi(2054), Govt. of Maharashtra & DTE Mumbai

Alumni Association

Sr. No. Name Designation Address
1. Dr. R. L. Jadhav President A/P- Saspade, Satara.
2. Mr. Dipak S. Powar Vice President A/P- Inchnal, Gadhinglaj.
3 Mr. Prathamesh V. Patil. Secretary A/P- Mhanlunge, Kolhapur.
4 Mr. Pankaj T. Shetake Treasurer A/P- Gadhinglaj, Kolhapur.
5. Mr. Sushant D.Thorwat Member A/P- Pimpalgaon, Bhudargad.
6. Ms. Gayaytri N. Patil Member A/P- Kadgaon, Gadhinglaj.
7. Ms. Smita T. Shende Member A/P- Nangnoor, Gadhinglaj.
ADMISSION OPEN
2024-25
Apply Now